Weer Informatie

-2°C
Wind: 4km/u | min:-4°C | max:1°C

Verkeers Informatie
A12 Arnhem richting Den Haag Tussen Bunnik en knp. Lunetten. Liggen voorwerpen op de weg. Hulpdienstvoertuigen. A12